Inne Produkty

Oprócz dodatków, są jeszcze inne produkty które można dodać do głównego nawozu. Te produkty poprawiają oraz korygują pożywkę. Ta grupa obejmuję CANNA Start, CANNA FLUSH, CANNACURE, CANNA pH+, pH- oraz Pierwiastki.

Kalkulator substancji odżywczych

Tip CANNAZYM

Nigdy nie rozcieńczaj więcej CANNAZYM niż będziesz wsatnie użyć w ciągu 10 dni.