Ta strona internetowa zawiera oferowane usługi oraz produkty z inicjatywy firmy CANNA International NV that is registered in Brussels, Belgium (Company number 0685.559.475). dalej zwana: „CANNA”.

Poniższy regulamin oraz wszystkie związane regulacje prawne dają dostęp do użytkowania danej strony internetowej.

Jeśli nie mieszkasz w Polsce i nie masz 18 lat, jesteś uprzejmie poproszony o natychmiastowe opuszczenie strony.

Artykuł 1: Ogólnie

CANNA specjalizuje się w sprzedaży produktów przeznaczonych do uprawy roślin oraz wspomagających kwitnienie. CANNA przestrzega przepisów obowiązujących w krajach, w których prowadzi działalność. CANNA sprzedaje tylko firmom, które są zarejestrowane w lokalnej Izbie Handlowej i zgodne z wymogami CANNA (w tym akceptacji ogólnych warunków CANNA). CANNA NIE sprzedaje bezpośrednio klientom i osobom prywatnym.

Artykuł 2: Treść

CANNA zebrała treści tej strony z najwyższą starannością oraz wszystkie informacje o produktach, zwane dalej „informacjami”. Informacje na stronie zostały udostępnione do celów rozrywkowych oraz informacyjnych. Wszystkie informacje mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Artykuł 3: Prawa własności intelektualnej

Prawa odnoszące się do tej strony internetowej, w tym własności intelektualnej, praw autorskich tekstów, filmów, zdjęć, plików z danymi, fotografii i innych (ruchome lub nieruchome) wizualnych, materiałów audio, formatów oprogramowania, marki (w tym nazw domen ) oraz inne materiały są przechowywane przez CANNA i / lub jej organ koncesyjny. Nie jest dopuszczalne, aby umieścić na stronie internetowej, ani w części, do dyspozycji osób trzecich w jakikolwiek sposób i / lub powielić go inaczej niż poprzez pobieranie i wyświetlanie na jednym komputerze i / lub drukowanie.

Artykuł 4: Gwarancja

CANNA nie gwarantuje, że Informacje są poprawne, aktualne czy kompletne, że strona internetowa będzie funkcjonować bez żadnych komplikacji, że będzie wolna od błędów czy że osoby trzecie nie będą używać jej nielegalnie.

Artykuł 5: Odpowiedzialność

CANNA niniejszym odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, które są spowodowane w dowolny sposób poprzez wykorzystanie i/lub wynikające z korzystania z tej strony. W szczególności CANNA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku własnych czynów, które mogą być sugerowane przez informacje zamieszczone na stronie internetowej i / lub nielegalnego wykorzystania systemu, w tym strony internetowej, przez osoby trzecie.

Artykuł 6: Referencje

Strona internetowa może zawierać odnośniki w postaci hiperłączy lub przycisków przekierowujących na inne strony internetowe. CANNA nie ma władzy nad tymi stronami. CANNA nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron.

Artykuł 7: Bezpieczeństwo

CANNA podjęła odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swój system przed utratą i / lub inną formą nielegalnego stosowania. CANNA stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby wdrożyć je, uwzględniając inne środki, dostosowując to do stanu rozwoju technologii.

Artykuł 8: Inne

CANNA może zmienić te Warunki użytkowania w dowolnym czasie i dlatego zaleca regularne sprawdzanie Polityki prywatności.

Ustawa ma zastosowanie w Holandii. Za ewentualne różnice grozi stawienie się przed sądem w Bredzie NB.