Która metoda uprawy jest najlepsza i najłatwiejsza dla początkujących hodowców?

Najłatwiejsza metoda uprawy dla niedoświadcznych hodowców to linia CANNA TERRA. Uprawa w ziemi (TERRA) jest łatwiejsza niż w innych podłożach, ponieważ nie wymaga takiej precyzji jak inne substraty do uzyskania wspaniałych plonów.

Czym jest substrat?

Substrat to środowisko w którym korzenie mogą się rozwijać, co umożliwia rośline wzrost.

Dlaczego muszę używać dwóch różnych nawozów w fazie wzrostu i w fazie kwitnienia?

a. Roślina potrzebuje różnych proporcji elementów odżywczych w czasie tych faz rozwojowych.

b. Kiedy roślina zaczyna kwitnąć zakwasza środowisko korzeni. Oznacza to, że środowisko korzeni potrzebuje innych elementów.

Po czym poznam że trzeba zacząć podawać nawóz na kwitnienie?

Jak tylko pojawią się pierwsze oznaki kwiatów.

Co oznacza A & B?

A i B posiadają składniki odżywcze którch roślina potrzebuje. Są one rozdzielone na dwie butelki, A i B aby uzyskać roztwór jak najlepiej skoncetrowany. Używaj zawsze jednakowych dawek A i B

Dlaczego A i B nie są dostępne w jednej butelce?

Jeśli A i B będą w jednej butelce, byłaby potrzebna znacznie większa objętość do rozpuszczenia składników odżywczych. Nigdy nie mieszaj skoncentrowanych A i B razem, to może doprowadzić do utworzenia się nierozpuszczalnych składników (gips).

Jaka jest największa różnica pomiędzy chemicznym a biologicznym - ORGANICZNYM nawozem?

Największą różnicą jest ich pochodzenie, które jest powodem stosowania organicznych nawozów przy uprawie organicznej.

  • Biologiczne (organiczne) są uwlniane wolniej
  • Mineralne nawozy są dostępne dla roślin od początku uprawy

Jaki okres przydatności posiadają produkty CANNA?

Większość produktów CANNA posiada okres przydatności do 2 lat, ale intnieją również wyjątki. Poniżej znajdziesz listę z okresem przydatności wszystkich produktów CANNA.

Product Shelf life in years Product Shelf life in years
CANNA Aqua Flores A 2 CANNA Azot 2
CANNA Aqua Flores B 2 CANNA Fosfor 2
CANNA Aqua Vega A 2 CANNA Potas 1
CANNA Aqua Vega B 2 pH- WZROST 5
pH- KWITNIENIE 5 pH Plus Pro 5
Kwas organiczny 1 CANNA PK 13/14 2
CANNA FLUSH 1 CANNA Magnez 2
CANNA Start 2 CANNA Trace Mix 2
CANNABOOST Accelerator 2 CANNA RHIZOTONIC 1
CANNACURE 1 CANNA Hydro Flores A woda twarda 2
CANNAZYM 2 CANNA Hydro Flores A woda miękka 2
CANNA Coco A 2 CANNA Hydro Flores B woda twarda 2
CANNA Coco B 2 CANNA Hydro Flores B woda miękka 2
CANNA COGr Buffer Agent 2 CANNA Hydro Vega A woda twarda 2
CANNA COGr Flores A 2 CANNA Hydro Vega A woda miękka 2
CANNA COGr Flores B 2 CANNA Hydro Vega B woda twarda 2
CANNA COGr Vega A 2 CANNA HydroVega B woda miękka 2
CANNA COGr Vega B 2 CANNA Terra Flores 2
CANNA Wapń 2 CANNA Terra Vega 2
CANNA Żelazo 1    

Chcę wypróbować produkty CANNA, mógłbym otrzymać próbki?

Nie posiadamy próbek naszych produktów. Najmniejszy rozmiar jaki posiadamy to 250ml. Nie dostarczamy osobą prywatnym więc proszę się kontaktować z jednym z naszych dealerów.

Co jest ważne przy wartości pH?

pH ma wielki wpływ na dostępność poszczególnych składników odżywczych. W związku z tym, upewnij się, że pH jest zawsze we właściwym zakresie. Najlepsza wartość waha się pomiędzy 5,2 - 6,2.

Czym jest EC?

EC oznacza przewodność elektryczną. EC przedstawia całkowitą ilość rozpuszczonych soli w wodzie. Są to sole pochodzące z wody oraz z dodanych składników odżywczych.

Na stronie internetowej/etykietach zalecacie użycie CANNA PK 13/14 przez tydzień ale w sklepie polecają aby używać go dłużej niż przez tydzień?

Zalecamy używanie PK 13/14 przez okres jednego tygodnia. Odżywki CANNA zawierają pewne składniki P oraz K. Kiedy roślina jest w pewnym stadium rozwoju w okresie kwitnenia, nie możemy juz zwiększyć pożywienia dla niej ale możemy jedank zmienić stosunek P i K poprzez dodanie CANNA PK 13/14 przez tydzień.

Które bakterie zabija Trichoderma?

Tichoderma (z rodziny grzybów) nie zabija bakterii. W większości Trichoderama chroni rośliny przed szkodliwymi grzybami, poprzez ich zjadanie. Stymuluje również środowisko korzeni, dzięki czemu korzenie mogą rowijać się lepiej, czego wynikiem jest zwiększona ilość włosów korzeniowych. W rezultacie roślina zyskuje większą żywotność.

Jakie rodzaje podłoży są dostepne do uprawy?

Jest wiele różnych położy i różnych metod uprawy, które w przybliżeniu są sklasifikowane w 4 grupach. CANNA sprzedaje nawozy opracowane specjanie do różnych podłoży i metod uprawy. Te cztery grupy to CANNA TERRA (mieszanki na bazie torfu), CANNA COCO (podłoże kokosow) oraz do podłoży inertnych CANNA HYDRO (run-to-waste) i CANNA AQUA (do systemów recyrkulacji).

Używam systemu recyrkulacyjnego. Powinienem użyć HYDRO czy AQUA?

CANNA opracowała CANNA AQUA do systemów recyrkulacyjnych. CANNA HYDRO powinna być używana do systemów run-to-waste. Proszę nie mieszać tych dwóch ze sobą!

Przed użyciem należy namoczyć wełnę mineralną

Nigdy nie należy używać surowej wełny mineralnej! PH jest zbyt wysokie. Zawsze należy ją namoczyć przed pierwszym użyciem. Zanurz ją w wodzie lub w mieszaninie odżywczej z pH uregulowanym do 5 i EC około 1,3. CANNA Start została opracowana specjalnie do tego celu, koryguje pH i EC, wstępne moczenie zapewnia również równomierne rozprowadzenie pożywki po całości płyty.

Podłoża ogrodnicze

Czy masz problemy z podłożem, które staje się skompresowane i absorbuje wodę z trudem? Można to łatwo przezwyciężyć poprzez zmieszanie COCO z podłożem doniczkowym, co zapewni ponowne wchłanianie wody.

Temperatura i pH

Aby zapewnić dobry rozwój korzeni, doprowadzana woda musi wynosić od 18 - 22°C. Gdy jest poniżej 15°C pojemność korzenia do absorbowania szybko maleje, co prowadzi do mniejszego plonu. Jeśli roztwór odżywczy jest mieszany z zimną wodą, pH wzrośnie gdy woda jest cieplejsza. W tym przypadku wysokiemu pH można zapobiec, ustawiając pH nieco niżej na początku.

Podłoża ogrodnicze CANNA

Im więcej składników odżywczych, które zostały dodane do podłoża wcześniej, tym trudniej sadzonkom je podjąć. Ten problem można uniknąć stosując podłoża ogrodnicze CANNA.

Nie wykładaj wszystkich pieniędzy na jednego konia

Dwie pompy mogą być stosowane do dostarczania pożywki, aby mieć pewność, że rośliny nie będą pozostawione bez wody gdy jedna z dwóch pomp będzie działać wadliwie.

Powietrze i pH

Jeśli są jakieś pompy powietrza w zbiorniku substancji odżywczych, należy pamiętać, że mogą one podnieść wartość pH.

Wzrost korzeni

Obserwuj korzenie bardzo dokładnie. W przeciwnym razie mogą wrosnąć do otworów drenażowych. To zablokuje kanalizacje i zatrzyma krążenie.

Wysokie rośliny

Nie należy umieszczać zbyt wielu roślin na metrze kwadratowy; rośliny na ogół stają się większe dzięki CANNA Coco i potrzebują więcej miejsca niż np. przy wełnie mineralnej lub ziemi doniczkowej.

Trzymaj składniki odżywcze w ciemności

Światło załamuje chelaty żelaza! W związku z tym jest bardzo ważne, aby upewnić się, że światło ultrafioletowe nie dociera do pożywki. Światło powoduje również wzrost glonów w pożywce, które mogą prowadzić do zatkania.

Przechowywanie płyt w pozycji poziomej

Upewnij się, że płyty wełny mineralnej są poziomo. Jeśli nie są one dobrze ustawione, wilgoć będzie biec do jednego końca płyty. Może to oznaczać, że niektóre rośliny nie otrzymają potrzebnej ilości wody, a inne otrzymają jej za dużo.

Ilość składników odżywczych

Zachowuj notatki o ilości składników odżywczych i dodatków dodawanych do każdego zbiornika składników odżywczych. Będzie to dobry punt wyjścia do przygotowania następnej pożywki!

Mierzenie wartości EC

Nie wystarczy regularnie mierzyć EC pożywki i wody drenażowej, pamiętaj aby mierzyć również EC podłoża.

Hydro A i B

CANNA Hydro A i B możesz łatwo odróżnić, ponieważ zawartość butelki A jest zabarwiona a zawartość butelki B jest bezbarwna.

Zbiornik składników odżywczych

Nie spiesz się rozcieńczaniem i uregulowaniem zbiornika ze składnikami odżywczymi! Ma to zasadnicze znaczenie dla wzrostu, kwitnienia, rozwoju roślin oraz do uzyskania najlepszych wyników.

EC

Bardzo wysoka wartość EC zwiększa prawdopodobieństwo spalania, zwłaszcza dla roślin, które są bezpośrednio pod lampą. W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia, ziemię doniczkowa można przepłukać CANNAZYM (pH 5,8, zakwasić z CANNA pH- Grow).