Która metoda uprawy jest najlepsza i najłatwiejsza dla początkujących hodowców?

Najłatwiejszą metodą uprawy dla niedoświadczonych hodowców jest linia CANNA TERRA. Uprawa w ziemi (TERRA) jest łatwiejsza niż w innych podłożach, ponieważ nie wymaga takiej precyzji jak inne substraty do uzyskania wspaniałych plonów i zapewnia dużą granicę bezpieczeństwa.

Czym jest substrat?

Substrat to środowisko, w którym korzenie mogą się rozwijać, co umożliwia roślinie wzrost.

Dlaczego muszę używać dwóch różnych nawozów dla fazy wzrostu i dla fazy kwitnienia?

a. Rośliny potrzebują różnych proporcji składników odżywczych w czasie tych dwóch faz rozwojowych.

b. Roślina w fazie kwitnienia zaczyna zakwaszać środowisko korzeni co powoduje, że potrzebuje innych elementów.

Po czym poznać, że trzeba zacząć stosować nawozu na fazę kwitnienia?

Nawóz na fazę kwitnienia należy zacząć stosować w momencie pojawienia się pierwszych objawów kwitnienia – pojawienia się kwiatów.

Co oznacza A & B?

Część A oraz część B zawierają składniki odżywcze, których roślina potrzebuje. Są one rozdzielone na dwie butelki A oraz B żeby uzyskać
roztwór jak najlepiej skoncentrowany. Zawsze należy używać jednakowych dawek części A i B.

Dlaczego A i B nie są dostępne w jednej butelce?

Jeśli A i B będą w jednej butelce, była by potrzebna znacznie większa objętość do rozpuszczenia składników odżywczych. Nigdy nie należy mieszać skoncentrowanych A i B ze sobą. Może to doprowadzić do utworzenia się nierozpuszczalnych osadów (gipsu), które nie będą dostępne dla roślin.

Jaka jest największa różnica pomiędzy nawozem sztucznym (chemicznym) a nawozem organicznym – BIO?

Największymi różnicami jest ich pochodzenie oraz szybkość przyswajania.

  • Nawozy organiczne (BIO) są pochodzenia naturalnego i są uwalniane wolniej.
  • Nawozy mineralne (sztuczne) są dostępne dla rośliny od samego początku po ich zastosowaniu.

Jaki okres przydatności posiadają produkty CANNA?

Większość produktów CANNA posiada okres przydatności do 2 lat, ale istnieją również wyjątki. Poniżej znajdziesz listę z okresem przydatności wszystkich produktów CANNA.

Produkt Okres trwałości w latach Produkt Okres trwałości w latach
CANNA Aqua Flores A 2 CANNA Azot 2
CANNA Aqua Flores B 2 CANNA Fosfor 2
CANNA Aqua Vega A 2 CANNA Potas 1
CANNA Aqua Vega B 2 pH- WZROST 5
pH- KWITNIENIE 5 pH Plus Pro 5
Kwas organiczny 1 CANNA PK 13/14 2
CANNA FLUSH 1 CANNA Magnez 2
CANNA Start 2 CANNA Trace Mix 2
CANNABOOST Accelerator 2 CANNA RHIZOTONIC 1
CANNACURE 1 CANNA Hydro Flores A woda twarda 2
CANNAZYM 2 CANNA Hydro Flores A woda miękka 2
CANNA Coco A 2 CANNA Hydro Flores B woda twarda 2
CANNA Coco B 2 CANNA Hydro Flores B woda miękka 2
CANNA COGr Buffer Agent 2 CANNA Hydro Vega A woda twarda 2
CANNA COGr Flores A 2 CANNA Hydro Vega A woda miękka 2
CANNA COGr Flores B 2 CANNA Hydro Vega B woda twarda 2
CANNA COGr Vega A 2 CANNA HydroVega B woda miękka 2
CANNA COGr Vega B 2 CANNA Terra Flores 2
CANNA Wapń 2 CANNA Terra Vega 2
CANNA Żelazo 1    

Chcę wypróbować produkty CANNA, mógłbym otrzymać próbki?

Nie posiadamy próbek naszych produktów. Najmniejsze pojemności jakie posiadamy to 250 ml. Nie dostarczamy produktów osobom prywatnym więc prosimy o kontaktowanie się z jednym z naszych dealerów.

Czy ważne są wartości pH?

Tak, pH ma wielki wpływ na dostępność poszczególnych składników odżywczych. W związku z tym należy upewnić się, że pH jest zawsze we właściwym zakresie. Najlepsza wartość waha się pomiędzy 5,2-6,2.

Czym jest EC?

EC oznacza przewodność elektryczną w roztworze. Przedstawia całkowitą ilość soli rozpuszczonych w wodzie. Są to sole pochodzące z samej wody oraz dodane przez składniki odżywcze.

Na stronie internetowej/etykietach zalecacie używanie CANNA PK 13/14 przez tydzień ale w sklepie polecają aby używać go dłużej – dlaczego?

Zalecamy używanie PK 13/14 przez okres jednego tygodnia. Odżywki CANNA zawierają składniki P oraz K. Kiedy roślina jest w pewnym stadium rozwoju w okresie kwitnienia nie można już zwiększyć dla niej dawki, ale można jednak zmienić stosunek P i K przez dodanie CANNA PK 13/14 przez właśnie jeden tydzień.

Które bakterie zabija Trichoderma?

Trichoderma (z rodziny grzybów) nie zabija bakterii. W większości Trichoderma chroni rośliny przed szkodliwymi grzybami, poprzez ich zjadanie. Stymuluje również środowisko korzeni, dzięki czemu korzenie mogą lepiej się rozwijać czego wynikiem jest zwiększona ilość korzeni włosowatych. W rezultacie roślina zyskuje większą żywotność.

Jakie rodzaje podłoży są dostępne do uprawy?

Jest wiele różnych podłoży oraz metod uprawy, które w przybliżeniu są sklasyfikowane w 4 grupach. CANNA sprzedaje nawozy opracowane specjalnie do różnych podłoży i metod uprawy. Te cztery grupy to CANNA TERRA (mieszanki doniczkowe na bazie torfu), CANNA COCO (podłoże kokosowe) oraz do podłoży inertnych CANNA HYDRO (run-to-waste) i CANNA AQUA (do systemów recyrkulacyjnych).

Używam systemu recyrkulacyjnego, powinienem użyć CANNA HYDRO czy CANNA AQUA?

CANNA opracowała CANNA AQUA do użycia w systemach recyrkulacyjnych. CANNA HYDRO powinna być używana do systemów run-to-waste. Nie należy mieszać ich ze sobą.

Czy przed użyciem należy namoczyć wełnę mineralną?

Nigdy nie należy używać suchej wełny mineralnej! Jej pH jest zbyt wysokie. Zawsze przed pierwszym użyciem należy ją namoczyć. Zanurz ją w wodzie lub mieszance odżywczej z pH uregulowanym do 5 i EC zbliżonym do 1,3. CANNA Start został opracowany specjalnie do tego celu. Koryguje pH i EC a wstępne moczenie zapewnia również równomierne rozprowadzenie pożywki po całości wełny.

Podłoża ogrodnicze

Czy masz problemy z podłożem, które staje się skompresowane i absorbuje wodę z trudem? Można to łatwo przezwyciężyć poprzez zmieszanie COCO z podłożem doniczkowym, co zapewni ponowne wchłanianie wody.

Jaka jest prawidłowa temperatura i pH wody?

W celu zapewnienia dobrego rozwoju korzeni, dostarczana woda musi wynosić 18 - 22°C. Gdy dostarczana woda ma temperaturę poniżej 15°C zdolność absorbowania przez korzeń szybko maleje co prowadzi do zahamowania wzrostu i obniżenia plonów. Jeśli roztwór odżywczy jest mieszany z zimną wodą, jego pH będzie wzrastało wraz z jego ogrzewaniem. W tym przypadku wysokiemu pH można zapobiec ustawiając początkowe pH nieco niższe niż oczekiwane.

Podłoża ogrodnicze CANNA

Im większa jest ilość składników odżywczych, które zostały dodane do podłoża na początku, tym trudniej będzie sadzonkom je przyswoić. Tego problemu można uniknąć stosując podłoża ogrodnicze CANNA.

Ile pomp stosować do dostarczania wody roślinom?

Do dostarczania pożywki powinny być stosowane dwie pompy, aby mieć pewność że rośliny nie będą pozbawione wody gdy jedna z nich ulegnie awarii.

Czy pompa powietrza może mieć wpływ na pH pożywki?

W przypadku stosowania pomp powietrza w zbiorniku z mieszanką substancji odżywczych, należy pamiętać że mogą one podnosić wartość pH.

Czy korzenie mogą mieć negatywny wpływ na uprawę roślin?

Obserwuj korzenie bardzo dokładnie. W innym przypadku mogą one wrosnąć do otworów drenażowych co spowoduje zablokowanie odpływu wody lub ograniczy krążenie roztworu w systemach recyrkulacyjnych.

Ile miejsca potrzebuję do uprawy roślin?

Pamiętaj aby nie umieszczać zbyt wielu roślin na jednym metrze kwadratowym. Rośliny rosnące przy użyciu CANNA COCO rosną większe i potrzebują więcej miejsca niż te uprawiane w wełnie mineralnej czy ziemi doniczkowej.

Jak przechowywać produkty CANNA?

Pamiętaj, że światło negatywnie wpływa na chelaty żelaza. W związku z tym bardzo ważne jest, aby nie były narażone na działanie światła ultrafioletowego. Produkty mineralne należy przechowywać w ciemnym miejscu i temperaturze pokojowej, natomiast produkty pochodzenia naturalnego w ciemnym i chłodnym miejscu. Pamiętaj też, że światło powoduje wzrost glonów w pożywce.

Jak powinny być ułożone płyty i kostki z wełny mineralnej?

Płyty i kostki z wełny mineralnej powinny być ułożone poziomo. Jeśli nie będą one ułożone odpowiednio, wilgoć będzie spływała do jednego końca. Może to spowodować, że niektóre rośliny nie otrzymają potrzebnej ilości wody i składników odżywczych, a inne otrzymają jej za dużo.

Jak ustalać dawkę składników odżywczych?

W trakcie uprawy zachowuj notatki o ilości składników odżywczych i dodatków, które dodajesz do każdego zbiornika. Będzie to dobrym punktem wyjścia do przygotowania następnej pożywki.

Jak mierzyć EC?

Nie wystarczy regularnie mierzyć EC pożywki i wody drenażowej. Pamiętaj aby regularnie mierzyć również EC podłoża.

Jak rozpoznać HYDRO/AQUA A i B?

CANNA HYDRO/AQUA A i B możesz łatwo odróżnić po kolorach. Zawartość butelki A jest zabarwiona, natomiast zawartość butelki B jest bezbarwna.

Jak przygotować roztwór składników odżywczych?

Rób to powoli i dokładnie, nie spiesz się. Ma to zasadnicze znaczenie dla wzrostu, kwitnienia, rozwoju oraz uzyskania najlepszych rezultatów.

Czym grozi zbyt wysokie EC?

Bardzo wysoka wartość EC zwiększa ryzyko spalania roślin zwłaszcza tych, które są bezpośrednio pod lampą. W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia roślin, ziemię można przepłukać przy użyciu wody z CANNAZYM (roztworem o pH 5,8.)