Produkty: pytania/odpowiedzi

Jak ustalać dawkę składników odżywczych?

W trakcie uprawy zachowuj notatki o ilości składników odżywczych i dodatków, które dodajesz do każdego zbiornika. Będzie to dobrym punktem wyjścia do przygotowania następnej pożywki.

W jakiej kolejności dodawać RHIZOTONIC do pożywki?

Jeśli używasz CANNA RHIZOTONIC zawsze dodaj go do pożywki przed regulacją pH. CANNA RHIZOTONIC jest naturalnym produktem podnoszącym pH.

Co oznacza powiedzenie „Pamiętaj chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody..”?

Podczas rozcieńczania produktów kwaśnych (np. pH-) zawsze należy dodawać go do wody nigdy wody do kwasu. Może to spowodować jego „zagotowanie” i poważne oparzenia!

W jaki sposób regulować pH?

Produkty przeznaczone do regulacji wartości pH roztworu są skoncentrowane. Czasami trudno jest wyregulować prawidłowo pH przy pierwszej próbie. Aby tego uniknąć i ułatwić sobie pracę, rozcieńcz jedną część regulatora pH na dziesięć części wody i użyj tego do regulacji pH w zbiorniku.

W jakiej kolejności regulować pH? Przed wymieszaniem składników odżywczych czy po?

Należy wziąć EC jako punkt wyjścia. Zmierz i określ czy powinien być wyższy lub niższy w oparciu o wartości podane w instrukcji. Dopiero po ustaleniu odpowiedniego EC należy regulować pH za pomocą pH+ lub pH- jeśli to konieczne. Staraj się robić to powoli i dokładnie, aby wartość pH pożywki była prawidłowa już po pierwszej próbie.

Co się stanie jeśli użyję zbyt dużo pH+ i pH-?

Użycie zbyt dużej ilości pH+ i pH- wiąże się z problemem zaburzenia koncentracji wodorowęglanów i zdolności do buforowania wody. Aby tego uniknąć można uprzednio rozpuścić je w wodzie przed dodaniem do roztworu.

Regulacja pH za pomocą pH + lub pH-

Rozcieńcz niewielką ilość pH + albo pH - w naczyniu. Postaraj się uregulować wartość pH za pierwszym razem. Stosując dużą ilość pH + czy pH-, jeden po drugiej zakłóci stężenie wodorowęglanów w wodzie oraz wpłynie negatywnie na jej zdolność buforowania.

Stwórz własną tabelkę dawkowania
Grow Guide