CANNA pH- Wzrost & CANNA pH- Kwitnienie

  W celu obniżenia wartości pH w zbiorniku posiadamy serię pH. Istnieją różne rozwiązania; do fazy wegetatywnej (wzrost) i generatywnej (kwitnienie).

  CANNA pH+

  W celu podwyższenia pH w zbiorniku dawkującym mamy tutaj serię pH+. CANNA posiada dwa różne roztwory, jeden 5% do niewielkich zmian i drugi 20% do większych korekt.

  Kwas organiczny

  Kwas organiczny może być stosowany jako organiczna alternatywa dla CANNA pH-. Może być stosowany w celu obniżenia wartości pH w wodzie lub podłożu. Utrzymanie właściwej wartości pH jest kluczowe do zdolności przyjmowania składników odżywczych. Służy on jako alternatywa dla kwasu azotowego i kwasu fosforowego.

  CANNA pH- Wzrost

  Wskazówki dotyczące stosowania

  • Dodawaj regulator pH do zbiornika z odżywką w bardzo małych dawkach, sprawdzając wartość poziomu pH do czasu osiągnięcia pożądanego poziomu pH (5,2-6,4)
  • Przed każdym pomiarem należy dokładnie wymieszać

  Ostrzeżenia

  • Zawiera związki powodujące korozję: 38% kwas azotowy
  • Powoduje poważne oparzenia; należy przechowywać w zamknięciu i w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • Nie wdychać oparów
  • Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarza
  • Należy stosować odpowiednią odzież ochronną
  • Wszelką zanieczyszczoną odzież należy natychmiast zdjąć. W razie wypadku lub złego samopoczucia należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza (jeśli jest to możliwe, należy pokazać etykietę)

  CANNA pH- Kwitnienie

  Wskazówki dotyczące stosowania

  • Dodawać regulator pH do zbiornika z odżywką w bardzo małych dawkach, sprawdzając wartość poziomu pH do czasu osiągnięcia pożądanego poziomu pH (5,2-6,4)
  • Przed każdym pomiarem dokładnie wymieszać

  Ostrzeżenia

  • Zawiera związki powodujące korozję: 59% kwas fosforowy
  • Powoduje oparzenia
  • Należy przechowywać w zamknięciu i w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • Należy stosować odpowiednią odzież ochronną
  • Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarza
  • W razie wypadku lub złego samopoczucia należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza (jeśli jest to możliwe, należy pokazać etykietę)

  Gwarancja

  Zawiera 41% pentatlenku difosforu (P2O5).

  CANNA pH+

  Wskazówki dotyczące stosowania

  • Dodawać regulator pH do zbiornika z odżywką w bardzo małych dawkach, sprawdzając wartość poziomu pH do czasu osiągnięcia pożądanego poziomu pH (5,2-6,4)
  • Przed każdym pomiarem dokładnie wymieszać

  Ostrzeżenia

  • Powoduje poważne oparzenia
  • Należy przechowywać w zamknięciu i w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady lekarza
  • Należy stosować odpowiednie rękawice i ochronę oczu/twarzy
  • Wszelką zanieczyszczoną odzież należy natychmiast zdjąć
  • W razie wypadku lub złego samopoczucia należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza (jeśli jest to możliwe, należy pokazać etykietę)

  Zawiera

  • Węglan potasu
  • 5% wodorotlenku potasu (KOH)

  Gwarancja

  13% tlenku potasu (K2O).

  CANNA Kwas organiczny

  Ten kwas organiczny zawiera 50% kwasu cytrynowego.

  Dawkowanie

  • Dodać około 20 ml kwasu Organicznego do 100 litrów roztworu odżywki. Dokładnie wymieszać i zmierzyć wartość pH
  • W razie konieczności powtarzać powyższą czynność do czasu osiągnięcia wymaganego stopnia kwasowości
  • Zalecana wartość pH: 5,2-6,4

  Ostrzeżenia

  • Nie mieszać z czystymi odżywkami
  • Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
  • Przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze wynoszącej co najmniej 5°C

  Bakterie i pleśnie szybko rozwijają się na podłożu kwasu cytrynowego, a przez to również w zbiorniku z odżywką. Należy pamiętać o regularnym odświeżaniu roztworu znajdującego się w zbiorniku.

  Additional info

  Dodatkowe informacje

  Image
  CANNA pH-series
  Dostępne w pojemności
  1L
  Image
  Product info