Product info

Dlaczego warto używać CANNA TERRA?

CANNA TERRA jest specjalnie opracowana do uprawy roślin w glebie na bazie torfu. Zalerty CANNA TERRA

  • Wysokie plony
  • Łatwy w użyciu, idealny dla niedoświadczonych hodowców
  • Nawozy TERRA są apsorbowane szybko
  • Lepszy wzrost i kwitnienie

Produkty: pytania/odpowiedzi

Podłoża ogrodnicze

Czy masz problemy z podłożem, które staje się skompresowane i absorbuje wodę z trudem? Można to łatwo przezwyciężyć poprzez zmieszanie COCO z podłożem doniczkowym, co zapewni ponowne wchłanianie wody.

Temperatura i pH

Aby zapewnić dobry rozwój korzeni, doprowadzana woda musi wynosić od 18 - 22°C. Gdy jest poniżej 15°C pojemność korzenia do absorbowania szybko maleje, co prowadzi do mniejszego plonu. Jeśli roztwór odżywczy jest mieszany z zimną wodą, pH wzrośnie gdy woda jest cieplejsza. W tym przypadku wysokiemu pH można zapobiec, ustawiając pH nieco niżej na początku.

Podłoża ogrodnicze CANNA

Im więcej składników odżywczych, które zostały dodane do podłoża wcześniej, tym trudniej sadzonkom je podjąć. Ten problem można uniknąć stosując podłoża ogrodnicze CANNA.

Trzymaj składniki odżywcze w ciemności

Światło załamuje chelaty żelaza! W związku z tym jest bardzo ważne, aby upewnić się, że światło ultrafioletowe nie dociera do pożywki. Światło powoduje również wzrost glonów w pożywce, które mogą prowadzić do zatkania.

Ilość składników odżywczych

Zachowuj notatki o ilości składników odżywczych i dodatków dodawanych do każdego zbiornika składników odżywczych. Będzie to dobry punt wyjścia do przygotowania następnej pożywki!

Zbiornik składników odżywczych

Nie spiesz się rozcieńczaniem i uregulowaniem zbiornika ze składnikami odżywczymi! Ma to zasadnicze znaczenie dla wzrostu, kwitnienia, rozwoju roślin oraz do uzyskania najlepszych wyników.

EC

Bardzo wysoka wartość EC zwiększa prawdopodobieństwo spalania, zwłaszcza dla roślin, które są bezpośrednio pod lampą. W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia, ziemię doniczkowa można przepłukać CANNAZYM (pH 5,8, zakwasić z CANNA pH- Grow).

CANNA Terra Flores

Kiedy kwiaty zaczynają się rozwijać, zmień CANNA Terra Vega na CANNA Terra Flores. Normalnie rzecz biorąc, będzie to po naświtleniu rośliny przez 12 godzin dziennie, przez okres od 1 do 3 tygodni.

Pamiętaj chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody...

Podczas rozcieńczania produktu kwaśnego, zawsze trzeba dodawać kwas do wody, nigdy wody do kwasu, jeśli się rozleje może spowodować oparzenia skóry!

Mieszanie składników odżywczych

Weź EC jako punkt wyjścia, zmierz i określ czy powinien być wyżej lub niżej, w oparciu o wartości podane w instrukcji. Dopiero wtedy powinieneś uregulować pH za pomocą pH+ lub pH-, jeśli to konieczne. Postaraj się, aby wartość pH pożywki była prawidłowa już po pierwszej próbie.

Dodawanie CANNAZYM do podłoża doniczkowego

CANNAZYM może być podawany w sposób ciągły, co jest szczególnie łatwe do osiągnięcia mieszając go z odżywką w proporcji 2,5 ml / l; 1: 400, lub może być podawany raz w tygodniu w ilości 10 ml / l; 1: 100. Inną możliwością jest dodanie CANNAZYM do zbiornika głównego jeśli jest to tylko 25% całości w 10 ml / l; 1: 100. CANNAZYM sprawia, że podłoża nadają się do ponownego użycia.

Nie używaj zbyt dużo pH+ i pH-

Użycie zbyt dużej ilości pH+ i pH- wiąże ze sobą problem zaburzenia koncentracji wodorowęglanów i zdolności do buforowania wody. Użycie zbyt dużej ilości pH+ lub pH-, może być zapobiegane poprzez uprzednie rozpuszczenie ich w wodzie przed dodaniem do roztworu.

Regulacja pH za pomocą pH + lub pH-

Rozcieńcz niewielką ilość pH + albo pH - w naczyniu. Postaraj się uregulować wartość pH za pierwszym razem. Stosując dużą ilość pH + czy pH-, jeden po drugiej zakłóci stężenie wodorowęglanów w wodzie oraz wpłynie negatywnie na jej zdolność buforowania.

Stwórz własną tabelkę dawkowania
Grow Guide