Torf jest z natury stosunkowo kwaśny (pH 3,5–4,5), dlatego należy dodać trochę wapna, aby zwiększyć poziom pH. Gotowe podłoża ogrodnicze zawsze zawierają wapno. Ilość wapna, jaką trzeba dodać, zależy od składu torfu. Na przykład do torfu ogrodowego zawsze trzeba dodać więcej wapna niż do miału torfowego.

Image
Using potting mixes

Średnio do podłoża ogrodniczego należy dodać 5–6 kg wapna na m3 (1000 litrów), aby zwiększyć jego pH. Po dodaniu wapna stabilizacja pH trwa kilka tygodni. Jeśli wapno nie zostanie dodane lub będzie go zbyt mało, rośliny wchłoną zbyt wiele mikroelementów, takich jak magnez, żelazo i fosforany, co może spowodować objawy przedawkowania.

Stężenie aluminium może osiągnąć poziom toksyczny dla roślin i spowodować zgrubienie korzeni, które z kolei ograniczy przyjmowanie substancji odżywczych. Jeśli pH podłoża ogrodniczego jest zbyt niskie, dodanie 20 gram wapna (Dolocat) na 10 litrów spowoduje wzrost pH o jeden punkt.

Podłoże ogrodnicze powinno mieć pH z zakresu od 5,8 do 6,2. Wartości wyższe niż 6,2 mogą spowodować, że fosforany będą odkładane w postaci fosforanu wapnia i fosfor będzie trudniej dostępny dla roślin.

Co to jest RHP?

Dostępne na rynku podłoża ogrodnicze są bardzo różnej jakości. W Holandii fundacja RHP zajmuje się kontrolą jakości produktów z torfu, podłoży ogrodniczych i ich składników oraz substratów takich, jak włókna kokosowe, perlit, pumeks i inne. Produkty, które mają znak jakości RHP, to bezpieczne mieszanki (zawierają niewiele zanieczyszczeń i żadnych czynników chorobotwórczych), ale nie gwarantują dużych zbiorów. W rzeczywistości znak jakości RHP nic nie mówi o dokładnej strukturze ani o składzie chemicznym podłoża ogrodniczego. Podłoża ogrodnicze mogą się też bardzo różnić pod względem cenowym. Podłoża oparte na torfie ogrodowym są z reguły tańsze, niż podłoża oparte na spulchnionym torfie białym, ponieważ nawet zwykłe rodzaje torfu białego są kilka razy droższe niż inne torfy bardzo dobrej jakości.

Image
Using potting mixes

Niezawodna metoda pomiaru

Najbardziej niezawodną metodą pomiaru zawartości składników odżywczych w podłożu ogrodniczym jest wykorzystanie metody ekstrakcji 1:1,5 do określenia wartości EC i pH w środowisku korzeniowym. Zwykle współczynniki EC i pH odprowadzanej wody różnią się, ponieważ podłoże ogrodnicze ma zdolność do ponownego wchłaniania wielu elementów lub ich odrzucania. Najlepiej wykonać analizę 1:1,5 po trzech do pięciu tygodniach. Najłatwiejszą metodą analizy jest wykonanie poniższych czynności:

 1. Pobierz próbkę podłoża ogrodniczego. Możesz to zrobić wiertłem do ziemi lub łyżką. Pobierz podłoże z kilku różnych miejsc, aby mieć pewność, że próbka jest reprezentatywna.
 2. Umieść próbkę w misce i sprawdź, czy jest wystarczająco wilgotna. Ściśnij mieszankę ogrodniczą w dłoni. Jeśli między palcami pojawi się wilgoć, mieszanka jest odpowiednia. Aby zwiększyć wilgotność próbki, dodaj do niej wodę destylowaną. Po dodaniu wody wymieszaj podłoże.
 3. Weź miarkę o pojemności 250 ml i wlej do niej 150 ml wody destylowanej. Uzupełnij zawartość podłożem do 250 ml, dokładnie wymieszaj i pozostaw na co najmniej 2 godziny.
 4. Ponownie wymieszaj i zmierz poziom pH. Przefiltruj miksturę i zmierz współczynnik EC. Zmierzona wartość EC powinna być z zakresu od 1,1 do 1,3, a pH — od 5,8 do 6,2.

Lepsze wyniki

Po zakończeniu badań dotyczących proporcji między wodą i powietrzem w podłożach CANNA przeprowadzono praktyczne testy przy użyciu podłoży ogrodniczych opartych na wysokiej jakości podstawowym materiale porowatym. Mieszanki te porównano z najpopularniejszymi podłożami ogrodniczymi zawierającymi perlit.

W różnych hodowlach połowę roślin zasadzono na podłożach zawierających perlit, a drugą połowę na bardziej napowietrzonych mieszankach. Środowisko i substancje odżywcze były dla wszystkich roślin takie same. Po trzech tygodniach było widać znaczne różnice. Rośliny uprawiane na bardziej napowietrzonym podłożu rozwijały się znacznie lepiej, były dłuższe średnio o 5 cm i miały grubsze pędy. Po nocy miały mniej zwiędłych liści, co dowodzi, że rośliny przyjmowały wodę również w ciemności — jest to warunek niezbędny do optymalnego wzrostu i kwitnienia. Wyniki testów pokazują, że duża ilość powietrza w środowisku korzeniowym odgrywa ważną rolę.

Dobry początek to połowa sukcesu

Dobry początek jest niezbędny do uzyskania dobrych plonów. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby zakupione nasiona były przeznaczone do przewidywanej uprawy: na zewnątrz lub w pomieszczeniu. Kiełkowanie będzie najlepsze, jeśli wykonasz następujące czynności:

 1. Umieść nasiona w szklanym pojemniku z wodą. Jeśli to konieczne, zmieniaj wodę codziennie. Nasiona będą zdolne do utrzymania się przy życiu, jeśli pojawi się mały korzeń.
 2. Korzenie nie powinny być zbyt długie, bo będą podatne na uszkodzenia, co może uniemożliwić formowanie rośliny.
 3. Wyjmij kiełki z wody i delikatnie umieść je, każdy osobno, w otworach o głębokości ok. 3 cm, a następnie delikatnie obsyp podłożem ogrodniczym. Mniej więcej po tygodniu powinny się pojawić pierwsze rośliny i jeśli wszystko pójdzie dobrze, 80-90% z nich powinno się rozwinąć.
 4. Umieść roślinki w podłożu ogrodniczym dobrej jakości, takim jak CANNA Terra Professional lub CANNA Terra Professional Plus. Lekko dociśnij mieszankę. Napowietrzenie jest bardzo ważne dla rozwoju systemu korzeniowego.
 5. Nie umieszczaj kiełków zbyt głęboko, ponieważ może to uniemożliwić ich dalszy rozwój. Najlepsza głębokość wynosi około 1,5 cm.
 6. Aby stymulować lepszy rozwój korzeni i ustabilizować młode rośliny, zaleca się zastosowanie odżywki RHIZOTONIC 2 lub 3 razy w pierwszym tygodniu.
 7. W fazie wzrostu należy zastosować CANNA Terra Vega, a w fazie kwitnienia — CANNA Terra Flores. Faza kwitnienia rozpoczyna się po pojawieniu się pierwszych kwiatów.
Tagi :