W systemach recyrkulacji, wartość pH może się wahać znacznie więcej niż w run-to-waste systemach. To samo dotyczy wartości EC. Więc dobrze jest regularnie sprawdzać poziom EC i pH. Ale... odżywki AQUA ą wyważone w taki sposób, że regulacji pH nie jest konieczna.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Miernik przewodnictwa elektrycznego (EC) może mierzyć stężenie rozpuszczonych soli oraz całkowitą objętość rozpuszczonych składników odżywczych. W układach recyrkulacyjnych z pewnością nie można mieć pełnego zaufania do tych pomiarów. Dzieje się tak, ponieważ w roztworze odżywczym pewne składniki powstają, a inne w tym samym czasie są rozcieńczane.

Na początku przewodnictwo elektryczne (EC) powinno być o 0,8 do 1,0 wyższe niż EC wody zasilającej i w razie potrzeby należy je stopniowo zwiększać do maksymalnie 1,3–1,7 powyżej EC wody zasilającej. Regularne sprawdzanie poziomów pH i EC odżywki oraz obserwowanie roślin jest niezbędne do podjęcia odpowiednich kroków w odpowiednim czasie. Idealny jest stan, gdy wahania poziomu pH mieszczą się pomiędzy 5,2 i 6,2. (Zobacz wykres „Poziom pH przy stosowaniu odżywki AQUA”)

Nie działaj zbyt pochopnie!

Kwasowość (pH)

Stabilne wartości pH

Stabilne wartości pH są ważne w celu optymalizowania dostępności składników odżywczych dla roślin. Jeżeli porównamy systemy odpływowe z systemami recyrkulacyjnymi, zobaczymy, że wartości pH w tych drugich zmieniają się bardziej i powinny być dokładniej kontrolowane. Wahania te występują, ponieważ odpływy z korzeni bezpośrednio wpływają na wartości pH odżywki. Ten wpływ zależy między innymi od etapu rozwoju roślin, ich kondycji, składu odżywki i wody zasilającej.

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Rośliny podczas fazy wzrostu zazwyczaj powodują wzrost pH roztworu odżywczego. Na tym etapie korzenie mogą wydzielać względnie duże ilości elementów, które zwiększają poziom pH. Podczas fazy kwitnienia jest odwrotnie: korzenie produkują kwaśne wydzieliny i powodują spadek pH pożywki.

W dużej mierze skład pożywki określa, czy korzenie oddają przeważnie wydzieliny zasadowe czy kwaśne. Poprzez stosowanie różnych pożywek, które są dostosowane do różnych faz wzrostu (wegetacyjnej i generatywnej) można zapewnić utrzymanie pH na stabilnym poziomie.

Pierwiastki śladowe

Pierwiastki śladowe obecne w wodzie również mają wpływ na pH podczas uprawy. Na obszarach z twardą wodą (duża zawartość węglowodorów) pH pożywki wykazuje tendencję do wzrostu po przygotowaniu pożywki i zrównoważeniu pH. Przygotowanie odżywki z niższą wartością pH (5,2–5,3) spowoduje, że zostanie zneutralizowanych więcej węglowodorów i pH będzie się wykazywać mniejszą tendencją rosnącą. Na obszarach z miękką wodą i niską zawartością węglowodorów (woda osmotyczna), bardziej prawdopodobne są spadki wartości pH. Dzieje się tak dlatego, że miękka woda ma mniejszą pojemność buforową pH niż woda twarda; w regionach z miękką i osmotyczną wodą należy przygotowywać odżywki z wyższym pH (5,8–6,2).

Jeżeli pH jest zbyt niskie, pewne składniki odżywcze, takie jak żelazo i mangan, a także toksyczne aluminium, łatwiej się rozpuszczają, co może być szkodliwe, ze względu na nadmiar składników odżywczych. Jeśli wartość pH jest zbyt niska, można ją zwiększyć, stosując kaustyczny produkt zawierający węglowodorów. Spowoduje to nie tylko zwiększenie pH, ale także bufora pH roztworu odżywczego.

pH fluctuation with Aqua

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Wpływ na pH

Rośliny są zdolne aktywnie wpływać na pH roztworu odżywczego. Jeśli pobór pożywienia jest zakłócony, gdy rośliny cierpią z powodu ataku patogenów, na przykład pleśni, może dojść do spadku pH odżywki poniżej 3. Inny objaw można zaobserwować przy niedoborach żelaza; w takim przypadku pH aktywnie się obniża, aby żelazo stało się bardziej dostępne dla roślin. Dlatego nie jest wskazane ciągłe utrzymywanie stałej wartości pH. Z dobrą odżywką i pH pomiędzy 5,2 a 6,2 nie powinno być żadnych problemów z substancjami odżywczymi. Jeśli wartość pH powinna być niższa niż 5,0 lub wyższa niż 6,4 przez kilka dni, zaleca się wykonać ręczne korekty lub zmienić skład odżywki.

Jeśli jest używana odżywka CANNA Aqua Vega i pH spada zbyt nisko w 12-godzinnym cyklu, zaleca się zmianę na CANNA Aqua Flores (preparat Flores jest mniej kwaśny; należy również zauważyć, że roślina otrzymuje teraz składniki odżywcze, które są najlepsze dla jej kwiatów). Jeżeli pH jest zbyt niskie, zwiększ je, stosując preparat CANNA pH+ (Pro).

Dostępność składników odżywczych a pH

Image
Everything about EC, pH and ppm using AQUA

Stabilne pH

Opracowując odżywkę CANNA AQUA dołożono wszelkich starań, aby zapewnić jak najstabilniejszy współczynnik pH, bez wpływu na jakość substancji odżywczych.

Z przeprowadzonych testów, podczas których codziennie mierzono pH i przewodnictwo elektryczne (EC), a także wykonano pełną tygodniową analizę odżywki, jasno wynika, że pH waha się pomiędzy 5,2 i 6,2 w całym pełnym cyklu uprawy (z wyjątkiem pierwszych kilku dni). Korygowanie pH nie było wcale konieczne.

Tagi :