Systemy upraw hydroponicznych są niezwykle popularne i prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej powszechne. Są one odpowiednie do stosowania zarówno w małej, jak i w dużej skali. Opcje bezpośredniej kontroli oznaczają wyższe plony tam, gdzie stosuje się prawidłowe substancje odżywcze. Przy obecnej złożoności urządzeń pomiarowych i zaawansowaniu technologicznym w całej branży, wydaje się, że systemy hydroponiczne mają przed sobą świetlaną przyszłość. Były także opracowywane, aby zapewnić astronautom świeżą żywność podczas wyprawy na Marsa.

Image
Hydroponics in short

Pojęcie hydroponika pochodzi od greckich słów hydro (woda) i ponos (pracować) i dosłownie oznacza „pracę wody”. Pierwsze systemy hydroponiczne powstały już w starożytności. Wiszące ogrody w Babilonii, a także pływające ogrody Azteków w Meksyku były tak naprawdę pierwszymi systemami hydroponicznymi. Dzięki regularnym zalaniom można było uprawiać żywność przez cały rok.

Doświadczenia przeprowadzane w latach 1865-1895 przez niemieckich naukowców Von Sachsa i Knopa stanowią podstawę nowoczesnych systemów hydroponicznych. Odkryli oni, że rośliny potrzebują do wzrostu określonych składników odżywczych.

Pierwszy działający system hydroponiczny został opracowany w latach trzydziestych przez doktora Gericke’a w stanie Kalifornia. Podczas drugiej wojny światowej systemy te zostały zaadaptowane na potrzeby zaopatrzenia amerykańskich żołnierzy w świeże warzywa. Pierwsze systemy hydroponiczne przystosowano do celów komercyjnych — do produkcji warzyw i kwiatów — w latach 70. i 80.

Hydroponika to...

Image
Hydroponics in short

Hydroponics is metoda uprawy roślin bez podłoża ogrodniczego, w której wszystkie składniki odżywcze dostarczane są przez wodę. Rozróżnia się „prawdziwe” systemy hydroponiczne, w których rośliny uprawiane są bez żadnego podłoża (NFT, aeroponika) i systemy hydroponiczne, w których używa się podłoża (takiego jak wełna mineralna, perlit, włókno kokosowe, granulat ceramiczny lub torf). Rodzaj substancji odżywczej, jakiej trzeba użyć, zależy od rodzaju systemu. Inne ważne rozróżnienie to systemy otwarte i zamknięte.

W systemach upraw otwartych (typu „run to waste” — odpływowych) podłoże jest stale zasilane w świeże składniki odżywcze, a stare są usuwane z podłoża przez odprowadzenie. W systemach zamkniętych lub w recyrkulacyjnych składniki odżywcze nie są odprowadzane, lecz zbierane i dostarczane do roślin ponownie. Jest to szczególnie pożyteczne, gdy w uprawie nie stosuje się żadnego podłoża lub gdy podłoże zatrzymuje stosunkowo niewielkie ilości wilgoci (wypalany granulat ceramiczny, perlit).

W systemach uprawy hydroponicznej niezwykle ważne jest, aby dostarczane substancje odżywcze zawierały wszystkie niezbędne składniki, których roślina potrzebuje, we właściwych proporcjach. Najbardziej odpowiedni typ systemu zależy od indywidualnych preferencji i doświadczeń hodowcy.

Hydroponika — za i przeciw

  Systemy otwarte (odpływowe) Systemy zamknięte (recyrkulacyjne)
Za Łatwiejsze do kontrolowania, gdyż rośliny regularnie otrzymują świeże substancje odżywcze.

Odpowiednie również w przypadku niskiej jakości wody wodociągowej (przewodnictwo elektryczne, EC, na poziomie 0,75 lub wyższym).
Nie są potrzebne żadne systemy odpływowe zużytych składników odżywczych.

Jeśli jest stosowane odpowiednie podłoże, występuje wystarczająco dużo powietrza dostępnego dla korzeni.
Przeciw Większe straty wody i substancji. Wymagają przepłukiwania. W całym systemie mogą się rozprzestrzenić choroby, przez recyrkulację substancji odżywczych.

Wartości pH i EC muszą być monitorowane
Substancja odżywcza CANNA HYDRO
  CANNA AQUA
Tagi :