Product info

Dlaczego warto używać CANNA HYDRO?

CANNA HYDRO jest najlepszym nawozem do uprawy w obojętnych podłożach, takich jak wełna mineralna. CANNA HYDRO stosuje się w szczególności w systemach run-to-waste, gdzie woda jest odprowadzana, inaczej hydroponiczne systemy otwarte.

  • Z CANNA HYDRO uprawiasz z precyzją
  • W nawozach Hydro nie znajdują się szkodliwe, balastowe substancje
  • CANNA HYDRO jest dostępna w wersji do twardej i do miękkiej wody

Produkty: pytania/odpowiedzi

Używam systemu recyrkulacyjnego. Powinienem użyć HYDRO czy AQUA?

CANNA opracowała CANNA AQUA do systemów recyrkulacyjnych. CANNA HYDRO powinna być używana do systemów run-to-waste. Proszę nie mieszać tych dwóch ze sobą!

Przed użyciem należy namoczyć wełnę mineralną

Nigdy nie należy używać surowej wełny mineralnej! PH jest zbyt wysokie. Zawsze należy ją namoczyć przed pierwszym użyciem. Zanurz ją w wodzie lub w mieszaninie odżywczej z pH uregulowanym do 5 i EC około 1,3. CANNA Start została opracowana specjalnie do tego celu, koryguje pH i EC, wstępne moczenie zapewnia również równomierne rozprowadzenie pożywki po całości płyty.

Trzymaj składniki odżywcze w ciemności

Światło załamuje chelaty żelaza! W związku z tym jest bardzo ważne, aby upewnić się, że światło ultrafioletowe nie dociera do pożywki. Światło powoduje również wzrost glonów w pożywce, które mogą prowadzić do zatkania.

Przechowywanie płyt w pozycji poziomej

Upewnij się, że płyty wełny mineralnej są poziomo. Jeśli nie są one dobrze ustawione, wilgoć będzie biec do jednego końca płyty. Może to oznaczać, że niektóre rośliny nie otrzymają potrzebnej ilości wody, a inne otrzymają jej za dużo.

Ilość składników odżywczych

Zachowuj notatki o ilości składników odżywczych i dodatków dodawanych do każdego zbiornika składników odżywczych. Będzie to dobry punt wyjścia do przygotowania następnej pożywki!

Mierzenie wartości EC

Nie wystarczy regularnie mierzyć EC pożywki i wody drenażowej, pamiętaj aby mierzyć również EC podłoża.

Hydro A i B

CANNA Hydro A i B możesz łatwo odróżnić, ponieważ zawartość butelki A jest zabarwiona a zawartość butelki B jest bezbarwna.

Zbiornik składników odżywczych

Nie spiesz się rozcieńczaniem i uregulowaniem zbiornika ze składnikami odżywczymi! Ma to zasadnicze znaczenie dla wzrostu, kwitnienia, rozwoju roślin oraz do uzyskania najlepszych wyników.

RHIZOTONIC i pH

Jeśli używasz CANNA RHIZOTONIC zawsze dodaj go do pożywki przed uregulowaniem pH; CANNA RHIZOTONIC jest naturalnym pH plus produktem.

Pamiętaj chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody...

Podczas rozcieńczania produktu kwaśnego, zawsze trzeba dodawać kwas do wody, nigdy wody do kwasu, jeśli się rozleje może spowodować oparzenia skóry!

Mieszanie składników odżywczych

Weź EC jako punkt wyjścia, zmierz i określ czy powinien być wyżej lub niżej, w oparciu o wartości podane w instrukcji. Dopiero wtedy powinieneś uregulować pH za pomocą pH+ lub pH-, jeśli to konieczne. Postaraj się, aby wartość pH pożywki była prawidłowa już po pierwszej próbie.

CANNAZYM i Clay Pebbles

CANNAZYM wydłuża żywotność Clay Pebbles i innych mediów uprawowych, ponieważ rozkłada martwe korzenie.

Nie używaj zbyt dużo pH+ i pH-

Użycie zbyt dużej ilości pH+ i pH- wiąże ze sobą problem zaburzenia koncentracji wodorowęglanów i zdolności do buforowania wody. Użycie zbyt dużej ilości pH+ lub pH-, może być zapobiegane poprzez uprzednie rozpuszczenie ich w wodzie przed dodaniem do roztworu.

Regulacja pH za pomocą pH + lub pH-

Rozcieńcz niewielką ilość pH + albo pH - w naczyniu. Postaraj się uregulować wartość pH za pierwszym razem. Stosując dużą ilość pH + czy pH-, jeden po drugiej zakłóci stężenie wodorowęglanów w wodzie oraz wpłynie negatywnie na jej zdolność buforowania.

Stwórz własną tabelkę dawkowania
Grow Guide