Od struktury podłoża ogrodniczego zależy, ile wody i powietrza dostanie się do korzeni. Dostęp do tlenu jest bardzo ważny dla korzeni i mikroorganizmów żyjących w środowisku korzeniowym

Image
Contents of potting soil

Do wzrostu i utrzymania systemu korzeniowego potrzebny jest tlen oraz dostęp do wody i składników odżywczych. W przypadku roślin szybko rosnących dostęp powietrza jest niezwykle istotny i ma duży wpływ na ich rozwój. Zbyt mało powietrza w początkowym okresie wegetacji negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego i wielkość plonów.

Aby środowisko korzeniowe miało wystarczający dopływ powietrza, konieczne jest pobieranie tlenu z powietrza w pomieszczeniu uprawowym, co odbywa się przez dyfuzję. Duży wpływ na strukturę podłoża ogrodniczego ma jakość surowców. Aby zapewnić wysoką jakość podłoża ogrodniczego, należy wykorzystać torf naturalny o stabilnej charakterystyce.

Torf wydobywany wertykalnie czy horyzontalnie?

Image
Contents of potting soil

Są dwie różne metody pozyskiwania torfu: najtańsza i jednocześnie najmniej efektywna polega na zgarnianiu górnej jego warstwy. Wadą tej techniki jest to, że struktura takiego torfu jest drobniejsza, co utrudnia zapewnienie prawidłowych proporcji powietrza i wody.

Druga metoda polega na wycinaniu torfu pionowo. Jest znana niemal od zawsze. Pozyskiwane w ten sposób bloki torfu były niegdyś używane jako źródło energii do przygotowywania posiłków oraz do ogrzewania domów. Jest to droższa metoda wydobycia torfu. Torf pocięty na bloki musi być suszony ręcznie.

Torf o luźniejszej strukturze zawiera wodę i powietrze w lepszych proporcjach, co zapewnia, że korzenie lepiej rozwijają się w podłożu, rośliny są zdrowsze, a podłoże ogrodnicze ma mniejszą skłonność do kompresji.

Torf wysoki i niski

Jednym z głównych składników podłoża ogrodniczego jest torf. Jest to liczący tysiące lat naturalny materiał powstały z dawnej roślinności. Torf pochodzi z regionów, w których warunki klimatyczne sprawiały, że formowanie nowej roślinności było szybsze niż obumieranie starej. Powodowało to powolny, lecz ciągły proces gromadzenia się warstwy organicznej, osiągającej grubość nawet do kilku metrów.

Można wyróżnić dwa typy torfu: torf wysoki i torf niski. Torf niski powstaje tam, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki i gdzie jest wiele składników odżywczych. Torf niski zwykle zawiera proporcjonalnie dużo materiału gnilnego oraz może zawierać dużo mułu, piasku i szkodliwych soli, które sprawiają, że nie jest on dobrą bazą dla podłoży ogrodniczych. Torf wysoki powstaje pod wpływem opadów deszczu w rejonach ubogich w substancje odżywcze, a jego głównym składnikiem jest mech torfowiec. Jest to niewielka roślina, która obumiera od dołu, a jej kolejne warstwy wyrastają na szczątkach starych roślin. Torf wysoki może zawierać również inne rośliny, na przykład wełniankę wąskolistną.

Image
Contents of potting soil

Mech torfowiec

Mech torfowiec jest znakomitym materiałem na podłoże wegetacyjne, ponieważ jest naturalny, lekki, czysty i łatwy do obróbki. Zawiera niewiele składników odżywczych, jego pH mieści się w przedziale od 3,5 do 4,5. Ponadto dobrze zatrzymuje wodę (do 20 razy więcej niż masa własna). Profil torfu wysokiego wydobywanego na równinach w północno-zachodniej części Niemiec zawiera różne warstwy, które powstały w różnych okresach.

Tagi :