Nie każde podłoże ogrodnicze nadaje się do uprawy odmian szybko rosnących. Trzy najważniejsze czynniki, które należy wziąć pod uwagę to struktura, wstępne nawożenie i poziom pH. Odpowiednie wstępne nawożenie i poziom pH mają ogromny wpływ na wielkość zbiorów. Podłoże ogrodnicze, wełna mineralna i włókna kokosowe to trzy najważniejsze podłoża uprawowe dla roślin szybko rosnących. Ogromną zaletą podłoża ogrodniczego jest łatwość jego wykorzystania.

Jest ono z zasady naturalnym materiałem biologicznym, niezwykle popularnym wśród ekologicznych hodowców. Jeśli jest stosowane w połączeniu z substancjami odżywczymi CANNA, praktycznie nie pozostawia śladów w roślinach. Oznacza to, że może być używane bez żadnych problemów w sposób przyjazny dla środowiska.

Image
Potting mixes, general info

Podłoża ogrodnicze oparte na torfie są uważane za organiczne i „naturalne”, jednak takie nie są, ponieważ często zawierają składniki — takie jak perlit i nawozy mineralne — które zostały przetworzone. Perlit to produkt nieorganiczny produkowany przemysłowo.

Historia torfu

Image
Potting mixes, general info

Około 12 000 lat przed naszą erą lodowce z ostatniego zlodowacenia zaczęły ustępować na północ i pozostawiły po sobie jałowe piaszczyste tereny. Pokryły je pierwsze rośliny, a gdy obumarły utworzyły cienką warstwę torfu, nazywaną torfem ciemnym.

Kolejny długi okres formowania warstwy czarnego torfu był przerywany krótkimi zlodowaceniami w okresie od 6000 do 3000 lat p.n.e. Wyznaczyło to początek nowego okresu formowania torfu, podczas którego powstała warstwa torfu białego.

Warstwa pośrednia między białym i czarnym torfem to torf „szary”. Warstwa powierzchniowa lub „górna” formuje się u góry profilu torfowiska.

Więcej informacji o torfie

Torf jest podstawą każdego dobrego podłoża ogrodniczego. Z reguły pochodzi z obszarów, na których woda deszczowa zawiera niewiele składników mineralnych, a więc również niewiele składników odżywczych. Dlatego też podłoże ogrodnicze należy uzupełnić o składniki niezbędne do rozwoju roślin. Można użyć substancji odżywczych opracowanych specjalnie dla podłoży ogrodniczych lub składników naturalnych, takich jak granulat z alg, mączka z krwi, emulsja rybna, suszony krowi obornik, mączka kostna czy odchody dżdżownic.

Ponieważ torf zwykle zawiera mikroelementy, w tym miedź, bardzo ważne jest, aby one również zostały dodane. Ilość absorbowanych mikroelementów zależy od typu torfu, na przykład torfowiec wchłania ich mniej niż torf ogrodniczy.

Image
Potting mixes, general info

Większość podłoży ogrodniczych dostępnych w sklepach zawiera już składniki odżywcze i ma odpowiedni poziom kwasowości. Zapewnia to stabilne środowisko dla korzeni i zmniejsza ryzyko problemów ze składnikami odżywczymi. Ogromną zaletą podłoża ogrodniczego jest łatwość jego wykorzystania. Inną przyczyną tego, że podłoże ogrodnicze jest wybierane częściej niż wełna mineralna czy włókno kokosowe, jest przyzwyczajenie, a także więcej dostępnych informacji i bogatsze doświadczenie w tym zakresie.

Tagi :