Zawarte w Bio Vega czynne substancje biologicznie, pobudzają rozwój korzenia i wytwarzają silne pędy. Umożliwia to zapoczątkowanie okresu kwitnienia w optymalnym czasie nawet u szybko rosnących roślin.

  • Przed użyciem energicznie wstrząsnąć.
  • Napełnić zbiornik preparatu odżywczego wodą.
  • Rozcieńczyć w przybliżeniu 20 ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:500).
  • W zależności od wielkości rośliny i donicy podawać raz (1) do trzech (3) razy tygodniowo przy użyciu żyznego podłoża.
  • Rozcieńczonego roztworu preparatu odżywczego nie trzeba zakwaszać.
  • Wymieszany roztwór zużyć przed upływem doby (24 godzin).
  • Podawanie w ramach nawadniania kroplowego: Aby uniknąć zatkania, po każdym użyciu przepłucz rurki wodą.

  Przechowywanie, bezpieczeństwo i higiena użytkowania oraz inne zalecenia

  • Produkt BIOCANNA Bio Flores stworzono z myślą w szczególności o fazie wzrostu rośliny.
  • Przechowywać pojemnik zamknięty, w ciemnym i wolnym od przymrozków miejscu.
  • Chronić przed dostępem dzieci.

  Gwarancja / Poręczenie

  Produkt o poświadczonej zdatności do użytku w hodowli organicznej. Opakowanie wykonane z tworzywa polietylenowego (PCW, niezawierającego kadmu) łatwo ulegającego biodegradacji i nadającego się do recyklingu.

  Additional info

  Dodatkowe informacje

  Image
  Bio Vega
  Dostępne w pojemności
  500ML
  1L
  5L
  10L
  Image
  Product info