Poświadczenia BIOCANNA

Organizacja Control Union Certifications, będąca częścią Control Union World Group, sprawuje ogólnoświatowy nadzór nad czynnikami produkcji wykorzystywanymi w uprawie organicznej. Control Union Certifications wydaje w związku z tym świadectwa CU. Organiczny czynnik produkcji nie może zawierać żadnych chemicznych nawozów oraz pestycydów ani żadnych chemicznych lub syntetycznych aromatów, barwników oraz konserwantów.

Produkty poświadczone przez Control Union Certifications są też wolne od organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO, Genetically Modified Organisms). To gwarantuje, że produkty uzyskiwane w następstwie stosowania takich czynników produkcji można nazywać organicznymi.

Przyznanie świadectwa CU podlega surowym regułom i następuje wyłącznie za zgodą organizacji Control Union Certifications. Obowiązujące reguły ustanawia specjalne rozporządzenie. Control Union Certifications nadzoruje jego stosowanie i zwalcza przypadki niewłaściwego zastosowania oraz nadużycia.

Nawozy BIOCANNA są poświadczone certyfikatem Control Union Certifications o numerze 801039.