Dlaczego warto zaufać marce BIOCANNA?

Nawozy BIOCANNA są całkowicie organiczne, a stworzono je pod kątem hodowli w podłożu (mieszance) do roślin doniczkowych. Produkty hodowane przy użyciu nawozów BIOCANNA można traktować jako organiczne, o ile hoduje się je organicznie (biologicznie) i w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi. CANNA zabezpiecza proces produkcyjny na każdym etapie – od surowca po produkt końcowy – z myślą o zagwarantowanie możliwie jak najlepszego rezultatu.

Preparaty odżywcze BIOCANNA wytwarza się na bazie materii roślinnej; nie zawierają one żadnych szczątków pochodzenia zwierzęcego. Największą tego zaletą jest fakt, że skład produktów jest w efekcie znacznie lepiej dostosowany do potrzeb roślin. Dodatkową korzyścią jest bezwzględne wyeliminowanie z produktu wszelkich potencjalnie szkodliwych dla ludzkiego zdrowia zwierzęcych organizmów chorobotwórczych, takich jak wirusy grypy (na przykład ptasiej).

Quality proves itself!

Historia gospodarki rolnej

Początki rolnictwa datuje się na dziesięć tysiącleci przed naszą erą, kiedy końca dobiegała ostatnia epoka lodowcowa. Ocieplający się klimat pozwolił człowiekowi uprawiać rolę na własny użytek i pozostawać przez dłuższy czas w jednym miejscu. Dzięki temu ludzkość porzuciła wreszcie niepewny tryb życia opartego na łowiectwie i zbieractwie. Doprowadziło to do powstania pierwszych cywilizacji na dzisiejszych terenach Syrii, Meksyku i Chin. Ludzie zdali sobie sprawę, że rośliny rosną lepiej, gdy w ziemię wmiesza się nawozy, aczkolwiek przyczyny tego nie były znane; wtedy nie wiedziano jeszcze niczego na temat składników odżywczych.

Dopiero w 1838 roku Justus von Liebig wykazał w drodze eksperymentalnych badań zależność między wzrostem roślin i składnikami odżywczymi. Dalekosiężnym skutkiem owego odkrycia było wprowadzenie nawozów – prawdziwa rewolucja w gospodarce rolnej. Zaczęto więc stosować – z różnym powodzeniem – pierwiastki NPK: azot (N) pozyskiwano ze smoły węglowej; fosfor (P) można było pozyskiwać z kości; potas (K) odnaleziono w postaci surowca w indyjskich i chilijskich kopalniach.

Czym jest uprawa organiczna?

Wynalezienie nawozów ogromnie przyczyniło się do ludzkiego dobrobytu. Niestety, w kontekście nowoczesnego rolnictwa mają one też wady, do których to należy szkodliwy wpływ na jakość podłoża i środowisko. Spowodowane tym niezadowolenie zrodziło w minionym wieku dwa nowe ruchy hodowlane: uprawę organiczną (biologiczną) oraz biodynamiczną.

Celem uprawy organicznej jest produkcja zrównoważona, realizowana w harmonii z naturą. Dla osiągnięcia i utrzymania takiego stanu rzeczy uprawa organiczna kieruje się następującymi trzema naczelnymi zasadami:

  1. nie stosować pestycydów chemicznych;
  2. nie stosować nawozu;
  3. dążyć do znacznej różnorodności biologicznej.

Poprzez wprowadzenie w życie tych reguł stwarza się naturalne środowisko wzrostu, mające właściwą strukturę i zdrową mikroflorę.

Przestrzeganiu tych zasad sprzyja stosowanie produktów BIOCANNA. Nie dotyczy to wszakże każdego produktu nazywanego biologicznym; większość tak promowanych środków jest organiczna tylko częściowo. Produkty BIOCANNA mają natomiast gwarancję całkowitej, stuprocentowej organiczności.

Hodowla organiczna

Nawozy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego nazywa się nawozami organicznymi. Przewaga nawozów organicznych nad syntetycznymi tkwi we wprowadzaniu do podłoża materii organicznej, przyczyniającym się do polepszenia struktury ziemi. Jest to przyjaźniejsze dla środowiska, ponieważ ogranicza wymywanie minerałów i usprawnia wchłanianie wody.

Zdrowa gleba ze związanymi, dostępnymi do niezwłocznego wchłonięcia minerałami zasługuje w uprawie biologicznej na wzmożoną uwagę, ściśle wiążąc się z trzema stojącymi u podstaw tejże regułami. Nawozy organiczne mogą jednak zawierać substancje pochodzenia zwierzęcego – a takowych sumienni hodowcy biologiczni unikają.

Niemniej preparaty odżywcze BIOCANNA wytwarza się na bazie materii roślinnej; nie zawierają one żadnych szczątków pochodzenia zwierzęcego. Największą tego zaletą jest fakt, że skład produktów jest w efekcie znacznie lepiej dostosowany do potrzeb roślin.

Dodatkową korzyścią jest bezwzględne wyeliminowanie z produktu wszelkich potencjalnie szkodliwych dla ludzkiego zdrowia zwierzęcych organizmów chorobotwórczych, takich jak wirusy grypy (na przykład ptasiej).