Proces produkcyjny BIOCANNA

Nawozy BIOCANNA produkuje się w skomplikowanym procesie. Ważnym etapem owego procesu jest fermentacja. Polega ona na rozkładaniu złożonych substancji przy pomocy mikroorganizmów. Fermentacja znajduje zastosowanie między innymi w produkcji wina i piwa.

W drodze długotrwałych badań nad specjalnymi mikroorganizmami i surowcami roślinnymi w CANNA Research pomyślnie wypracowano całkowicie kontrolowany proces fermentacji. Pozwoliło to uzyskać powtarzalny produkt o ściśle określonej zawartości minerałów i składników organicznych. Substancje zawarte w produktach BIOCANNA łatwo się wchłaniają i wzmagają metabolizm oraz odporność roślin. Ponadto przyczyniają się one do poprawy jakości podłoża i zwiększenia różnorodności biologicznej.

Za sprawą unikalnego procesu fermentacji produkty BIOCANNA są bogate w substancje biologicznie czynne, takie jak kwasy owocowe i oligosacharydy.

Wprowadzając na rynek nawozy BIOCANNA, uczyniliśmy faktem dostępność pierwszych biologicznych nawozów płynnych.