Question

Czym jest EC?

Answer

EC oznacza przewodność elektryczną w roztworze. Przedstawia całkowitą ilość soli rozpuszczonych w wodzie. Są to sole pochodzące z samej wody oraz dodane przez składniki odżywcze.