Mówiąc prosto, celem stymulatora jest wspomaganie rośliny w przyjmowaniu składników pokarmowych. Wchłanianie tych składników zależy od zdrowia rośliny i szybkości jej metabolizmu. Problem z większością „wspomagaczy” polega na tym, że są one po prostu dodatkowymi składnikami pokarmowymi. Tymczasem prawdziwe stymulatory, jak CANNABOOST, faktycznie wspomagają metabolizm rośliny sprawiając, że staje się zdrowsza. Produkcja CANNABOOST nie jest jednak prosta. W tym artykule piszemy, co trzeba zrobić, aby wyprodukować CANNABOOST i jak ta substancja działa na roślinę.

Gdzie są składniki pokarmowe?

Image
CANNABOOST a real BOOST

Aby zrozumieć, jak działa CANNABOOST, musimy najpierw zrozumieć, czym są składniki pokarmowe. Większość ludzi wie, że rośliny wymagają składników pokarmowych by mogły rosnąć, lecz nie do końca zdaje sobie sprawę, czy naprawdę są roślinne składniki pokarmowe i z czego się składają.

Rośliny pobierają składniki pokarmowe poprzez system korzeni z podłoża w którym rosną. Podłoże może mieć pochodzenie naturalne, np. torf lub kokos, albo może być sztuczne, np. wełna skalna lub gliniane kamyczki.

Niektóre gatunki roślin, takie jak wiele orchidei i innych epifitów (roślin rosnących niepasożytniczo na innych roślinach) pobierają składniki pokarmowe poprzez liście. Swój system korzeniowy wykorzystują one głównie do utrzymywania się na gałęziach lub na innych strukturach, na których rosną.

Makro- i mikroelementy

Składniki pokarmowe można podzielić na makroelementy i mikroelementy (pierwiastki śladowe). Do makroelementów zaliczamy:

In spite of being consumed in tiny amounts, this last group of nutrients is still vital for a plant’s metabolism and health. Carbon (C), Oxygen (O), Rośliny pobierają te składniki we względnie dużych ilościach. Pierwsze trzy pierwiastki z tej grupy to tzw. pierwszorzędowe składniki pokarmowe: N, P i K. Pozostałe trzy to składniki drugorzędowe: Ca, Mg, i S. Mikroelementy lub pierwiastki śladowe są niezbędne w mniejszych ilościach. Do grupy tej zaliczamy:

  • Chlor (Cl)
  • Żelazo (Fe)
  • Cynk (Zn)
  • Miedź (Cu)
  • Molibden (Mo)
  • Bor (B)
  • Mangan (Mn)

Te składniki są wprawdzie potrzebne w niewielkich ilościach, jednak pozostają niezbędne dla metabolizmu i zdrowia rośliny. Powyższe zestawienie nie obejmuje węgla (C), tlenu (O) i wodoru (H), które również zalicza się do składników pokarmowych. Roślina wchłania je z otoczenia.

Image
CANNABOOST a real BOOST

Nawet jeśli wszystkie niezbędne składniki pokarmowe dostępne są w optymalnej ilości, rzeczywista absorpcja zależy od zdrowia i metabolizmu rośliny. To istotne rozróżnienie. To również obszar, w którym kluczowe znaczenie może mieć stymulator metabolizmu. Stymulator, zastosowany w połączeniu ze zbilansowanym nawożeniem może pomóc w optymalizacji wydajności roślin i pełnym wykorzystaniu przez nie potencjału wzrostu.

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się liczne produkty w rodzaju stymulatorów, których producenci obiecują to samo: przyspieszenie metabolizmu rośliny i poprawę absorpcji składników pokarmowych. Rzeczywista zawartość tych produktów jest jednak znacznie zróżnicowana, a dodatkowo nie każdy stymulator jest równie wysokiej jakości. Wiele z nich nie przyspiesza metabolizmu rośliny, będąc jedynie nawozem fosforowym nazwanym „stymulator”.

Co jest niezbędnym elementem stymulatora?

A zatem: co jest niezbędną cechą dobrego wspomagacza? W CANNA wierzymy, że jest to produkt, możliwie naturalny, wywołujący reakcję rośliny, której ogólny metabolizm rośnie i która uzyskuje dodatkowe korzyści, takie jak:

  • zwiększona odporność immunologiczna
  • szybszy wzrost oraz
  • wyższa jakość bez szkodliwych efektów dla rośliny lub potencjalnego konsumenta.

Oczywiście, przeładowanie rośliny fosforem nie jest tym, co powinien robić dobry stymulator. Okazało się, że ekstrakty roślinne, zarówno surowe, suszone, jak i sfermentowane, istotnie wpływają na określone aspekty wzrostu roślin, ich rozwoju, a nawet ich zdrowie. Ekstrakty te są fundamentami prawdziwych stymulatorów.

Image
CANNABOOST a real BOOST
Stymulator metabolizmu pozwala również uzyskać dodatkowe korzyści, takie jak zwiększona odporność immunologiczna, szybszy wzrost i zwiększona jakość.

Kluczem do zasady działania jest typowy skład (sfermentowanych) ekstraktów roślinnych. Mimo że nie dostarcza dostatecznej ilości składników pokarmowych, aby mógł być samodzielnym nawozem, zawiera duże ilości mikroskładników. Środek jest również bogaty w substancje roślinne, takie jak witaminy, węglowodany i aminokwasy Wszystkie te elementy łączą się, wspomagając wzrost i rozwój rośliny już w niskiej dawce, w sposób całkowicie naturalny. Suplementują one nawożenie plonów owocowych i warzywnych przy aplikacji poprzez glebę lub liście.

Przyspieszacz CANNABOOST

Image
CANNABOOST – prawdziwe wspomaganie

Przyspieszacz CANNABOOST został wprowadzony przez CANNA na rynek w roku 2007, w wyniku szeroko zakrojonego projektu badawczego, aby zapewnić lepsze wspomaganie wzrostu roślin niż jakikolwiek inny produkt dostępny na rynku. Otrzymany produkt jest płynnym wyzwalaczem metabolizmy o wysokiej zawartości energetycznej i bez dodatków regulatorów wzrostu roślin.

Niektóre z aktywnych składników przyspieszacza CANNABOOST są produktami ubocznymi z produkcji bioetanolu i drożdży, powstałymi przy fermentacji melasy z trzciny, palmy lub buraka cukrowego. Te produkty uboczne nazywane są węglowodanami.

Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, że istnieje wiele form węglowodanów (cukrów). Ogólnie węglowodany są hydratami węgla (tzn. atomami węgla z dołączoną molekułą wody).

Formy cukrów

Istnieje wiele form cukrów. Podstawowe molekuły to cukry proste (monosacharydy). Podstawowe monosacharydy obejmują glukozę i fruktozę. Kiedy dwa monosacharydy łączą się ze sobą, stają się disacharydem (sacharoza, albo cukier stołowy). Zarówno monosacharydy, jak i disacharydy są znane jako cukry i spożywcze substancje słodzące.

Są również podstawowym budulcem komórek roślinnych i służą jako źródło energii dla procesów zachodzących wewnątrz komórki. Sacharydy mogą się łączyć w biopolimery polisacharydowe. Na przykład celuloza jest polisacharydem biopolimerowym o długim łańcuchu połączonym w taki sposób, że tworzy stałe wiązania, dzięki którym powstają wytrzymałe molekuły. Skrobia powstaje z tych samych molekuł połączonych w inny sposób do formy biopolimerów zapasowych o długim łańcuchu, który łatwo można przerwać.

Kiedy określona liczba tych cukrów połączy się ze sobą – zwykle od trzech do dziesięciu – przy jednoczesnym połączeniu z innymi molekułami, takimi jak aminokwasy i proteiny, tworzą się biopolimery znane jako oligosacharydy (oligo- znaczy „kilka”). Nie są one zaliczane do cukrów, lecz do biopolimerów na bazie węglowodanów. Mogą być wykorzystywane jako identyfikatory, dzięki którym komórki nawzajem się rozpoznają. Prostym przykładem mogą być ludzkie grupy krwi, gdzie oligosacharydy przybierają w błonach komórek krwi formy A, B lub 0.

CANNABOOST: specjalna mieszanka sacharydów

Image
CANNABOOST a real BOOST
Obraz mikroskopowy komórek roślinnych

W CANNABOOST jednym z istotnych elementów jest biopolimer oligosacharydowy z charakterystyczną grupą wybranych oligosacharydów, pochodzących z procesów rozpadu komórek roślinnych oraz fermentacji komórek mikroorganizmów, w wyniku których uzyskiwane są węglowodany o określonej długości i określonym kształcie.

Osiąga się to w bardzo długim procesie fermentacji, w którym roślina przekształca się w gęstą masę o dużej zawartości sacharydów. Masa ta nazywana jest melasą i zawiera wiele innych składników, w tym witaminy, proteiny, aminokwasy i liczne minerały.

Następnie rozpoczyna się proces fermentacji, w którym cukry proste redukowane są do etanolu. Etanol jest usuwany, a pozostałe elementy przekształcane są na produkt znany jako CANNABOOST: specyficzna mieszanka oligosacharydów, polisacharydów, aminokwasów, protein, innych polimerów i innych składników.

Proces produkcyjny jest bardzo długi, obejmuje wiele kroków i wymaga precyzyjnego doboru mikroorganizmów do wytwarzania produktu o stale wysokiej jakości. Reasumując, produkcja CANNABOOST nie jest wcale prosta ani tania.

Jak działa CANNABOOST?

Produkty oligosacharydowe tworzące CANNABOOST działają jako wyzwalacze w komórkach roślinnych. Wyzwalają dynamiczniejsze procesy metaboliczne a jednocześnie zwiększają aktywność, taką jak: produkcja energii, fotosynteza, produkcja metaboliczna itd. Pozostałe składniki CANNABOOST służą wspomaganiu i utrzymaniu tej aktywności, np. dostarczając odpowiednie ilości ważnych składników pokarmowych. Na koniec z melasy nic nie zostaje. Całość syropu przekształca się na liczne elementy w procesach z zastosowaniem nowoczesnych, całkowicie naturalnych technologii chemii organicznej. To wszystko, razem z pierwiastkami śladowymi i pozostałymi składnikami CANNABOOST, bezpośrednio wpływa na procesy metaboliczne w komórkach roślinnych. CANNABOOST jest całkowicie naturalnym produktem na bazie węglowodanów o niewielkiej zawartości cukru i całkowicie bez hormonów roślinnych.

Stosowanie CANNABOOST

Image
CANNABOOST a real BOOST
CANNABOOST można stosować jako oprysk na liście dla osiągnięcia szybszych efektów

CANNABOOST może być wykorzystywany jako suplement do odżywiania roślin. Przy stosowaniu w połączeniu z dowolną linią nawozów płynnych CANNA, produkt wywiera pozytywne efekty na ukorzenienie i rozwój rośliny. Oligosacharydy w CANNABOOST dają komórkom korzeni rośliny dodatkowy zastrzyk energii, umożliwiając im szybkie wchłanianie dostępnych minerałów. W konsekwencji, zwiększona absorpcja minerałów pomaga stymulować kwitnienie i zwiększa jakość smaku i zapachu. Smak i zapach zwykle opierają się na połączeniu cukrów, kwasów i minerałów zawartych w owocach oraz produktów metabolicznych, które tworzą. CANNABOOST wywoła również silną reakcję immunologiczną rośliny, w procesach fotosyntezy i metabolizmie.

Alternatywnie CANNABOOST może być stosowany jako oprysk na liście natychmiastowo wspomagający procesy fotosyntezy. W związku z ilością, typem i źródłem oligosacharydów w produkcie, komórki roślinne w liściach wytwarzają dodatkową energię, wykorzystywaną do produkcji cukrów i węglowodanów. Dodatkowo oligosacharydy zwiększają okazałość kwiecia i jakość owoców. Mimo, że oprysk może spowodować natychmiastową poprawę, ogólna ilość produktu niezbędna do osiągnięcia tych samych efektów jest większa niż w przypadku podawania przez system korzeniowy.

Zalecane dozowanie

Zalecane dozowanie CANNABOOST może się zmieniać; dla gleby, albo zastosowań hydroponicznych należy zastosować roztwór od 20 do 40 ml. CANNABOOST na 10 litrów wody (8-16 ml/gal), ponieważ produkty rozprowadzany jest w glebie lub podłożu roślinnym i będzie potrzebować więcej czasu, aby dotrzeć do korzeni.

Przy stosowaniu opryskowym wystarczy roztwór 20 ml CANNABOOST na 10 litrów wody (8 ml/gal). Oprysk na liście może być postrzegany jako metoda zapewniająca szybsze efekty, ale hodowca musi stosować go częściej, aby uzyskać te same wyniki, co przy podawaniu przez system korzeniowy z gleby lub hydroponiki.

Co do zasady optymalne wyniki zapewnia zakres od 20 do 40 ml. Dalsze zwiększanie dawki ograniczy zwiększanie poziomów wzrostu a bardzo duże dawki mogą wręcz zaszkodzić rozwojowi roślin. To do hodowcy zawsze należy określenie, jaka dawka najlepiej działa na dane zbiory.

Image
CANNABOOST a real BOOST
Rys. 1: Doświadczenie przeprowadzone przez dział badawczy CANNA na odmianach lilii orientalnych wykazały różne efekty dawkowania CANNABOOST: optymalne efekty uzyskano w zakresie od 20 do 40 ml (8-16 ml/gal), przy ograniczeniu, a nawet odwróceniu efektu dla silniejszej dawki.

Rzeczywiste wspomaganie

CANNABOOST został opracowany specjalnie dla zapewnienia najlepszych wyników w połączeniem z optymalnym nawożeniem – np. CANNA nutrients do roślin kwitnących. CANNABOOST powinien być również stosowany z PK 13/14, ponieważ środek ten dostarcza dodatkowe ilości fosforu i potasu, których roślina potrzebuje do optymalnego kwitnięcia / owocowania w ograniczonym, ściśle określonym czasie. Stosowanie PK 13/14 należy kontynuować po pojawieniu się pierwszych kwiatów, obok aktualnych schematów dostarczania składników pokarmowych.

Ogólnie mieszanie różnych marek nawozów nie jest rozsądnym posunięciem. Nawozy CANNA zapewniają niezbędne składniki pokarmowe, których roślina potrzebuje do optymalnego rozwoju, o ile stosowane są zgodnie ze schematami odżywiania. Inne płynne nawozy mogą mieć destabilizujący efekt na podłoże i niekoniecznie zawierają optymalną ilość składników pokarmowych.