Zalety CANNA Hydro

CANNA HYDRO jest najlepszym nawozem do uprawy w obojętnych podłożach, takich jak wełna mineralna. CANNA HYDRO stosuje się w szczególności w systemach run-to-waste, gdzie woda jest odprowadzana, inaczej hydroponiczne systemy otwarte.

Jeśli uprawiasz w systemie run-to-waste, potrzebujesz nawozu, który dokładnie odpowiada potrzebom tej specjalnej metody. Substraty stosowane w otwartych systemach hydroponicznych są przeważnie obojętne (nie uwalniają lub nie czerpią substancji odżywczych z roztworu odżywczego). Wszystkie substancje odżywcze muszą znajdować się w roztworze. Zbyt duża ilość elementów odżywczych może prowadzić do uszkodzenia rośliny, ale również do ich przedostania się do otaczającego środowiska. CANNA HYDRO posiada zbalansowaną ilość substancji odżywczych potrzebnych roślinie.

HYDRO Advantages

  • Z CANNA HYDRO uprawiasz z prezyzją, posiadasz optymalną kontrolę nad tym, co jest zapewniane roślinom. Wymaga to dużo większej wiedzy niż na przykład uprawa w ziemi. Większe zbiory można również osiągnąć dlatego że absorpcja składników odżywczych jest lepiej zaplanowana. W ten sposób można przeprowadzić natychmiastową dostawę, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia problemu.
  • Istotne również jest to, że w oferowanym preparacie odżywczym brak jest jakichkolwiek szkodliwych substancji. Miałyby one natychmiastowy, negatywny wpływ na rozwój rośliny.
  • Aby sprawić, że zapasy substancji odżywczych są tak precyzyjne i kompleksowe, jak to tylko możliwe, trzeba wziąć pod uwagę różnicę w jakości wody. Oprócz tego, jakość wody oddziałuje na dostępność i źródła składników odżywczych. Na przykład w twardej wodzie jest rozpuszczonych więcej substancji odżywczych niż w porównaniu z miękką wodą (na przykład: magnes i wapń), jak również potrzebnych kwasów, aby uregulować pH. To stopniowo wywiera wpływ na dostępność pozostałych elementów odżywczych. Logiczną konsekwencją tego faktu jest wersja CANNA HYDO zarówno dla twardej, jak i miękkiej wody.

Wersja do twardej i miękkiej wody

Nie tylko składniki odżywcze powinne być specjalnie opracowne do systemów run-to-waste, ale również powinne być dopasowane do Twojego rodzaju wody. Dlatego CANNA opracowała wersję HYDRO do twardej i miękkiej wody. Zapewnia to dokładną ilość składników odżywczych dostarczanych do systemu korzeniowego rośliny i jak najmniej składników odżywczych do wody odpływowej; zdrowie dla konsumenta i dla środowiska.

Dlaczego nawozy A&B?

Oba składniki odżywcze (CANNA Hydro Vega dla fazy wzrostu oraz CANNA Hydro Flores do fazy kwitnienia) składają się z dwóch części, części A i części B. Oddzielamy te części dla powodu. Jeżeli niektóre z elementów części A i B są zmieszane razem w tym samym czasie, mogą się pojawić nierozpuszczalne związki, które mogą nie zostać wchłonięte przez roślinę. Dlatego należy najpierw dodać składnik A, a następnie składnik B.