Ze względu na wysokie koszty substancji odżywczych i złożoność układów hydroponicznych coraz więcej hodowców zaczyna korzystać z podłoża CANNA COCO. Jeden z zadowolonych klientów stwierdził: „Nawet po wielokrotnym zebraniu plonów nie potrafię wyjaśnić przyczyny tak dobrego wzrostu. Z podłożem ogrodniczym wszystko szło źle. Albo wody było za dużo, albo za mało. Lecz wszystkie te problemy zniknęły, odkąd zaczęliśmy stosować CANNA COCO. Jestem doskonałym przykładem tego, że podłoże kokosowe jest „idiotoodporne”.

Wyższe plony! Od 6 do 10%

Oprócz wody, niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na system korzeniowy rośliny jest powietrze. Badania różnych typów pożywek wykazały, że dostarczenie większej ilości powietrza powoduje szybsze i intensywniejsze ukorzenianie, od 6 do 10% wyższe plony oraz mniejsze zapotrzebowanie na nawozy. Szybszy i intensywniejszy rozwój systemu korzeniowego oznacza lepsze pobieranie przez korzenie wody i substancji odżywczych oraz pełne zaspokajanie potrzeb roślin. Aby uzyskać lepsze nasycenie podłoża powietrzem, należy je rzadziej podlewać. Im więcej wody zostanie wchłonięte przez podłoże, tym lepiej rozwija się system korzeniowy, a nasycenie wilgocią występuje rzadziej. Testy wykazały, że nawadnianie kropelkowe tylko raz na dobę oznacza o 3% więcej powietrza w podłożu. Nawadniaj rzadziej dzięki CANNA COCO.

Słabszy wzrost z powodu nasycenia wodą

Image
Using CANNA COCO

Podłoże CANNA COCO składa się z tysięcy włosowatych mikrogąbek, które wchłaniają wodę w ilości około 1000% ich własnej wagi. Włókna kokosowe zatrzymują więc ogromną ilość wody i substancji odżywczych. Dlatego zalecamy, aby hodowcy utrzymywali podłoże raczej w stanie suchym, a nie wilgotnym. Wilgotne środowisko jest idealnym podłożem dla rozwoju chorób wywoływanych przez grzyby, takie jak Pythium. Suchsze podłoże przepuszcza więcej powietrza do korzeni, a także stymuluje je do intensywniejszego pobierania wody i odżywek. Dzięki temu rośliny rosną szybciej, a plony są większe.

Innym ważnym czynnikiem jest czas. Jeśli włókna kokosowe są zbyt mokre, redukują lub wstrzymują absorpcję wody, dopóki nie wyschną. Wtedy znów zaczynają normalnie nawadniać. Sprawdź ręką poziom wilgotności podłoża kokosowego albo unieś doniczkę lub płytę w celu określenia jej ciężaru. W praktyce przyjmuje się, że rośliny w fazie rozwoju powinny otrzymywać 4-6 litrów/m2 dziennie. Jeśli zmniejszymy częstotliwość zraszania i zwiększymy zawartość substancji odżywczych w wodzie, woda i substancje odżywcze zostaną lepiej wykorzystane. Poprawi to również odpływ.

Częstotliwość podlewania zależy od parowania oraz od ilości wody dostarczonej do podłoża z włókien kokosowych. Zwykle w normalnych warunkach przez pierwsze kilka tygodni podlewa się rośliny raz dzienne, a następnie dwa razy dziennie: dwie godziny po włączeniu lamp i dwie godziny przed ich wyłączeniem. Należy pamiętać, że mniejsza objętość korzeni na roślinę (małe doniczki lub wiele roślin na płycie) powoduje szybsze wysychanie włókien. Dlatego rośliny należy podlewać częściej.

Metoda pomiaru COCO

Najbardziej niezawodną metodą pomiaru poziomu substancji odżywczych w włóknie kokosowym jest metoda ekstrakcji 1:1,5.
Służy ona do określania współczynników EC i pH w środowisku korzeniowym. Zwykle współczynniki EC i pH odprowadzanej wody różnią się, ponieważ COCO ma zdolność do ponownego wchłaniania i uwalniania wielu elementów.

  1. Pobierz próbki CANNA COCO z kawałków podłoża lub doniczek (zdjęcie 1). Możesz to zrobić próbnikiem do gleby lub rydlem ogrodniczym. Aby uzyskać reprezentatywną próbkę, należy pobrać podłoże z jak największej liczby miejsc.
  2. Umieść próbkę w misce i sprawdź, czy jest wystarczająco wilgotna. Podłoże kokosowe ma odpowiednią wilgotność, gdy wilgoć pojawi się między palcami po ściśnięciu podłoża w dłoni (zdjęcie 2). Jeśli trzeba, dodaj wody destylowanej i wymieszaj podłoże.
  3. Weź miarkę o pojemności 250 ml i wlej do niej 150 ml wody destylowanej. Uzupełnij podłożem kokosowym do pojemności 250 ml (zdjęcie 3). Dokładnie wymieszaj i pozostaw szlam, aby się osadził, na co najmniej dwie godziny.
  4. Wymieszaj ponownie i zmierz poziom pH.
  5. Przefiltruj materiał i zmierz współczynnik EC.
Image
Using CANNA COCO

Analizę 1:1,5 najlepiej przeprowadzić po 3-4 tygodniach. Zmierzona wartość EC powinna być z przedziału od 1,1 do 1,3, a pH — od 5,5 do 6,2. Bardzo wysokie wartości współczynnika EC zwiększają ryzyko przypalenia. Aby je ograniczyć, można spłukać podłoże kokosowe zakwaszoną wodą (o pH równym 5,8 z preparatem CANNA pH–wzrost).

Uszkodzenia

Jeśli rośliny zostaną uszkodzone przez twardą wodę, należy zastosować jednocześnie dwa rodzaje substancji odżywczych: PK13/14 i CANNA COCO. Jednak jeśli woda jest bardzo twarda, może to powodować problemy. Bardzo twarda woda zawiera dużo wapnia, więc konieczna jest stosunkowo duża ilość kwasu, aby ustalić odpowiedni poziom pH. Dzieje się tak z powodu wysokiego poziomu węglowodorów w wodzie. Jeśli w takich warunkach jest używana odżywka PK 13/14, wzrasta ryzyko odkładania się osadów w zbiorniku wody i blokowania przepływu. Jeśli do nawadniania jest używana bardzo twarda woda, to do regulowania poziomu pH zalecamy stosowanie preparatu pH–wzrost (kwas azotowy), a nie pH–kwitnienie (kwas fosforowy).

Tagi :