Mszyce mają nie więcej niż 4 mm długości, posiadają pękaty tułów i mogą występować w różnych kolorach. Są jednymi z gorszych szkodników żerujących na roślinach uprawnych w rejonach o umiarkowanym klimacie. Skrzydlate mszyce są szczególnie niebezpieczne dla upraw, gdyż niszczą rośliny znacznie szybciej niż zwykłe mszyce.

Skrótowe informacje o szkodnikach

Co to są mszyce?
Termin mszyce określa nadrodzinę owadów w rzędzie pluskwiaków obejmującą ponad 4000 gatunków pasożytów żerujących na roślinach.
Jak je rozpoznać?
Mszyce przyczyniają się do zmniejszenia plonów, powstawania plam na liściach, żółknięcia i deformacji plonów, a także skręcania się, brązowienia i zagrzybiania liści oraz obumierania roślin.
Jak zwalczać?
Istnieje kilka metod upraw, które mogą być wykorzystywane do zapobiegania lub ograniczania ataku mszyc.

Cykl biologiczny mszyc

Mszyce mogą mieć skrzydła lub nie. Zazwyczaj pierwsze pokolenie, które wylęguje się po zimie jest bezskrzydlate. Jednak po kilku pokoleniach może zacząć brakować miejsca na roślinie-żywicielu. To powoduje narodziny generacji skrzydlatych mszyc, które mogą migrować na innych żywicieli. Wszystkie mszyce, które wylęgły się z jaj zimowych, są samicami. Dodatkowe pokolenia samic rodzą się także w okresie wiosennym i letnim. Samica dożywa do 25 dni, w którym to okresie może wyprodukować do 80 nowych mszyc. Lęgi wiosenne i letnie są obojnacze – bez samców.

Image
Aphids - Pests & Diseases

Ślady szkodników

Mszyce żywią się poprzez wysysanie soków z łyka co osłabia roślinę i powoduje zaburzenia metaboliczne skutkujące wykręcaniem się liści i, w skrajnych przypadkach, ich opadaniem. Utrata liści wpływa na ilość i jakość końcowych plonów. Dodatkowo mszyce wprowadzają do roślin toksyny, co systematycznie zmienia ich rozwój.

Spadź wydzielana przez mszyce stanowi idealną pożywkę hodowlaną dla różnych gatunków grzybów, które tworzą na liściu barierę uniemożliwiającą roślinie pobieranie jakiegokolwiek światła słonecznego.

Jednak najniebezpieczniejszy wpływ mszyc to przenoszenie wirusów. Mszyce, szczególnie pokolenie skrzydlate, mogą przenosić z zainfekowanej rośliny kilkanaście różnych rodzajów wirusów. Największym problemem z wirusami jest to, że nie ma na nie żadnego remedium, w związku z czym zainfekowana roślina bez odpowiedniej tolerancji lub odporności prowadzi w sposób nieunikniony do degradacji całej uprawy.

Jak zapobiegać szkodnikom?

Istnieje kilka metod upraw, które mogą być wykorzystywane do zapobiegania lub ograniczania ataku mszyc. Metody te obejmują:

  • Eliminację chwastów, które mogą służyć za rezerwuar jaj i postaci dorosłych
  • Wykorzystywanie sieci na owady (niekiedy impregnowanych środkami owadobójczymi) do przykrywania upraw
  • Unikanie nadmiernego korzystania z nawozów azotowych
  • Usuwanie szczątków upraw
  • Wprowadzenie gatunków roślin, które mogą służyć za rezerwuar drapieżników (jęczmień)
  • CANNACURE może być rozpylany na roślinę aby zapobiegać mszycy
Image
Aphids - Pests & Diseases

Rozwiązania służące kontroli szkodników

Naturalnymi wrogami mszyc są biedronkii sieciarki. Zielona larwa sieciarki (Chrysoperla sp.) to żarłoczny drapieżnik atakujący mszyce. CANNACURE może być rozpylany na roślinę aby kontrolować szkodniki.